Container-Ship.jpg
Het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) onderzoekt de effecten van inademing van gassen uit vrachtcontainers

Het NVIC geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week, informatie aan artsen over gezondheidseffecten van een mogelijke vergiftiging bij mensen en dieren. Het centrum doet ook onderzoek naar de gevolgen van een vergiftiging. 

Steeds meer aandacht wordt besteed aan de gezondheidsrisico’s van werknemers die betrokken zijn bij het lossen van gegaste vrachtcontainers. 

Tijdens dit werk bestaat een risico op het inademen van containergassen. Dit zijn gasvormige bestrijdingsmiddelen zoals o.a. fosfine, methylbromide, 1,2- dichloorethaan en daarnaast organische oplosmiddelen zoals o.a. benzeen en tolueen. Het inademen van deze gassen kan acute gezondheidsklachten veroorzaken.

Het NVIC start met ingang van 1 februari 2011 een onderzoek om meer inzicht te krijgen in:

1. de ernst van deze acute gezondheidsklachten na inademing van containergassen.

2. hoe vaak deze incidenten plaats vinden

3. de omstandigheden van de blootstelling

Het NVIC wil graag in contact komen met werknemers die denken dat ze genoemde toxische gassen hebben ingeademd en hier acute klachten van hebben gekregen.

Het onderzoek bestaat uit een  telefonische enquête waarbij vragen gesteld worden over de gezondheidsklachten die na inademing zijn opgetreden en over de mogelijke oorzaken van de blootstelling.

Als werknemer kunt u bellen met het NVIC via het informatienummer voor artsen (030-2748888). Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd waarna u wordt teruggebeld voor het afnemen van de telefonische enquête.

Bij ernstige gezondheidsklachten is het natuurlijk belangrijk dat u eerst een arts raadpleegt.

Deze arts kan voor informatie over symptomen en behandeling contact opnemen met het NVIC (030-2748888). Het NVIC vraagt dan via deze arts of u mee wilt werken aan het onderzoek. 

Met dit onderzoek wil het NVIC meer inzicht krijgen in de problematiek van blootstelling aan containergassen waarmee we een bijdrage willen leveren aan het verminderen van de risico’s voor u en uw collega’s. Daarom is het belangrijk dat u uw ervaringen aan ons meldt.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Contactpersoon NVIC: Lies Scholtens

 
Douane, nieuwe Voedsel en Warenautoriteit, Arbeidsinspectie en Platform Gassen in Containers zijn zeer te spreken over het initiatief van de vis- en vleesconservenbranche coor een...
Protocol helpt bedrijven bij minimaliseren gezondheidsrisico’s van containergassen Jaarlijks komen in Nederland miljoenen zeecontainers met goederen aan. Tijdens het openen en...
Staatssecretaris Atsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de actie Tegengas wil beëindigen. Onderdeel van de actie Tegengas was dat jaarlijks 1000...
Het NVIC geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week, informatie aan artsen over gezondheidseffecten van een mogelijke vergiftiging bij mensen en dieren. Het centrum doet ook onderzoek...
Werkgevers en werknemers in België hebben in de cao afgesproken dat de betrokken bedrijven verplicht zijn om aandacht te besteden aan gevaarlijke gassen in containers. Bedrijven...